Neon Nedir?

Sembolü "Ne", atom numarası "10" ve atom tartısı 20,183 a.k.b.'dir

Neon Tarihçesi

1898 yılında Ramsay ve Travers soy gazlar grubunda bir boşluğun bulunduğunu anlamışlar ve ham argon gazını sıvılaştırıp ayrımsal buharlaştırma ile neon soy gazını bulmuşlardır. 

Günümüzde Neon

Günümüzde neon havadan doğrudan doğruya  elde edilmektedir. Hava sıvılaştırılınca bir kısım azot ile birlikte helyum ve neon gazları sıvılaşmadan geriye kalır.